Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/46)

  • Mevzuat Tarihi09.11.2019
  • KurumTarım ve Orman Bakanlığı

Bu Tebliğ; ülkemizde bitkisel üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, üretim maliyetlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak, kayıtlılığı arttırmak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesine yönelik, çiftçilere destekleme yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Tarım Kanunu


Yorumlar