Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi26.12.2016
  • KurumBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde uygulanacak olan öğrenci kayıtları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları amacıyla hazırlanmış olup , Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine öğrenci kabul ve kayıt işlemleri, sınıf geçme, devam zorunluluğu, sınavlar ve eğitim-öğretim ile ilgili usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar