www.mevzuattakip.com.trBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği


Bu Yönetmelik; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.


URL: https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.33957&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Bolu%20Abant%20%C4%B0zzet%20Baysal%20%C3%9Cniversitesi%20Kariyer%20Planlama%20ve%20Mezun%20%C4%B0zleme%20Uygulama%20ve%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rma%20Merkezi


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA