Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel Yabancı Dil Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi26.06.2013
  • KurumBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel Yabancı Dil Bölümünde yürütülen yabancı dil eğitim-öğretimi ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar