Bursa Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi09.11.2016
  • KurumBursa Teknik Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Bursa Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Bursa Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar