Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi20.07.2020
  • KurumÇağ Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Çağ Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokul/ meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar