Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi12.03.2019
  • KurumÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi birimlerinin tümünde sunulan eğitim ve sağlık hizmetleri ile bu hizmetlerin sunumu için esas kabul edilecek yönetim yapısını, bu yapı içerisinde görev alan personelin görev tanımlarına, yetkilerine, sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar