Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi16.11.2020
  • KurumÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar