Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi04.08.2012
  • KurumÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygulanan eğitim, öğretim ve sınav esaslarını düzenlemek, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar