Çarşı ve Mahalle Bekçileri Teçhizat Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi15.11.1966
  • KurumEmniyet Genel Müdürlüğü

Bu Yönetmelik; Çarşı ve mahalle bekçi teşkilatı hizmetlerinde sürat ve kolaylığı sağlamak, görevi daha tesirli ve verimli kılmak ve teşkilatı denetleme hizmetlerini yürütmek ve bir merkezden takip ve murakabesini mümkün kılmak için taşıt, telsiz, televizyon alıcı ve verici cihazları ve lüzumlu diğer araç ve gereçlerin satın alınması, bakımı ve muhafazası ile bu teşkilat mensuplarının teçhizat ve silahlarının standardı ve bunların kullanılması, taşınması esaslarını belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu


Yorumlar