www.mevzuattakip.com.trÇevre Mevzuatı Kapsamında İdari Yaptırım Yetkileri


Bu görüş; 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 12 nci maddesi kapsamında yetki devri yapılan belediyeler ile yetki devri yapılmamış belediyelerin farklı mevzuat kapsamında işlem yapmasıyla ilgili mezkûr Kanun’un 27 nci maddesi hükmü uyarınca bu Kanun kapsamında tanzim edilen idari nitelikteki cezaların aynı fiiller için diğer kanunlarda yazılı cezaların uygulanmasına engel olmayacağı, dolayısıyla yetki devri yapılmış olan belediyeler açısından aynı fiil sebebiyle hem Çevre Kanunu uyarınca hem de ilgili diğer kanunlardan birisi uyarınca (5326, 1608 vb.) idari yaptırım uygulayabileceği, yetki devri yapılmamış belediyelerin ise Çevre Kanunu dışında yetkili kılındıkları diğer kanunlar uyarınca idari yaptırım uygulayabileceği hakkındadır.


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz yok!

Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA