www.mevzuattakip.com.trÇevre ve Şehircilik Bakanlığı Kamu Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği


Bu Yönetmelik;Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ana hizmet birimleri ve il müdürlükleri tarafından, kamu yapılarına ilişkin her türlü yapım işlerine ait denetim hizmetlerinin yürütülmesinde uygulanacak usul ve esasları belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.


URL: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.24644&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%87evre%20ve%20%C5%9Eehircilik%20Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20Kamu%20Yap%C4%B1lar%C4%B1%20Denetim%20Hizmetleri%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA