www.mevzuattakip.com.trÇevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği


Bu Tebliğ; 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Proje Tanıtım Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu ve Proje İlerleme Raporu hazırlayacak kurum ve kuruluşlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında dosya/rapor hazırlayacak kurum/kuruluşlarda aranacak şartlar, başvuruların değerlendirilmesi, ÇED Yeterlik Belgesinin verilmesi, vize edilmesi, askıya alınması, iptali ve denetimi ile ilgili hususları kapsar.


URL: https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.33997&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%87evresel%20Etki%20De%C4%9Ferlendirmesi%20Yeterlik%20Belgesi%20Tebli%C4%9Fi


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA