Değerli Kağıt Bedelleri (01/01/2019 - 31.12.2019)

  • Mevzuat Tarihi03.02.2019
  • KurumMİARGEM

Değerli Kağıt Bedelleri (01/01/2019 - 31.12.2019)

DEĞERLİ  KAĞIT BEDELLERİ (01/01/2019 - 31.12.2019)

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedeli (TL)

1- Noter kağıtları :

 

a) Noter kağıdı

13,50

b) Beyanname

13,50

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

27,00

3 – Pasaportlar

133,50

4 - Yabancılar için ikamet tezkereleri

89,00

6 - Nüfus cüzdanları

22,50

7 - Aile cüzdanları

121,00

9 - Sürücü belgeleri

166,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

166,00

12 - Motorlu araç tescil belgesi

148,50

13 - İş makinesi tescil belgesi

124,00

14 - Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı)

8,00

15-Mavi Kart

12,50

16- Yabancı çalışma izni belgesi

89,00

17- Çalışma izni muafiyeti belgesi

89,00


Yorumlar