www.mevzuattakip.com.trDenizli - Buldan ve Çevresinde, Hakkari'de, Bingöl - Karlıova ve Çevresi ile Erzurum - Çat'da Meydana Gelen Deprem Afetlerine ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun


30/3/2005 tarih ve 5327 sayılı bu Kanun; Denizli-Buldan ve çevresinde, Hakkari'de, Bingöl-Karlıova ve çevresi ile Erzurum-Çat'da meydana gelen deprem afetlerine ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.


URL: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5327.pdf


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA