www.mevzuattakip.com.trDevlet Binaları İşletme, Bakım, Onarım Yönetmeliği


Bu Yönetmelik; Devlet binalarının ve müştemilatının mimari, yapım yönünden bakım ve onarımlarının yapılması ve bu binaların içinde veya dışında olup bina ile ilgili tesis ve donatımın işletme, koruyucu bakımları onarımları ve temizlik işleri hizmetlerin görülmesi suretiyle Devlet binalarının ve müştemilatının ve bunların içinde veya dışında olup bina ile ilgili tesis ve donatımın kullanma süresinden önce harap olmalarının önlenmesi ve düzenli olarak hizmete hazır bulundurulmaları amacıyla yayımlanmıştır.


URL: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.73228&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA