www.mevzuattakip.com.trDicle Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği


Bu Yönetmelik; Dicle Üniversitesine bağlı Tıp, Diş Hekimliği, Hukuk ve Veteriner Fakülteleri dışındaki diğer akademik birimlerde uygulanan ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Dicle Üniversitesine bağlı Tıp, Diş Hekimliği, Hukuk ve Veteriner Fakülteleri dışındaki diğer akademik birimlerde ön lisans ve lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.


URL: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.33769&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Dicle%20%C3%9Cniversitesi%20%C3%96n%20Lisans%20ve%20Lisans%20E%C4%9Fitim-%C3%96%C4%9Fretim%20ve%20S%C4%B1nav%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA