Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi17.09.1982
  • KurumBakanlar Kurulu

Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 134 üncü maddesine dayanılarak Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarının kuruluş, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü ile hangi memurlar hakkında karar verebileceklerini ve disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esasları, bunların yetki ve sorumluluklarını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar