Dışişleri Uzmanlığı Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi30.07.2019
  • KurumDışişleri Bakanlığı

Bu Yönetmelik, Dışişleri uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, uzmanlık tezi hazırlamaları, yeterlik sınavları ve uzmanlığa atanmaları ile uzman ve uzman yardımcılarının çalışma usul ve esasları, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemek amacıyla yayımlanmış olup; dışişleri uzmanları ve uzman yardımcılarını kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Memurları Kanunu


Yorumlar