DSİ’nin Sulama Birlikleri Çerçeve Ana Statüsü Değerlendirmesi Üzerine

  • Mevzuat Tarihi10.04.2012
  • KurumHalil MEMİŞ

UYARI: Makale’nin tamamına, sitemize üye girişi yaptıktan sonra ulaşabilirsiniz. Siteye üye değilseniz, lütfen ÜYE OL butonuna tıklayarak üye olunuz. Üyelik esnasında, girilen bilgilerin şüpheli olması halinde, üyeliğiniz silinecektir.

DSİ’nin Sulama Birlikleri Çerçeve Ana Statüsü Değerlendirmesi Üzerine

 

Halil MEMİŞ

 

Sulama Birlikleri Derneği sitesinde yer alan ve aşağıya aldığımız belgenin incelenmesinden, sulama birlikleri adına SUBİRDER’in, Çerçeve Ana Statü ile ilgili olarak değiştirilmesini veya düzeltilmesini istedikleri bazı hususlarla ilgili talepte bulunduğu, bu taleplerin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından değerlendirildiği anlaşılmıştır.

Bürokrasi hayatının büyük bir kısmında, bazen görevli olarak, bazen kendi insiyatifimizle sulama birliklerini takip eden, sorunları ile ilgili olarak çalışmalar yapan, çözüm önerileri sunan ve destek olmaya çalışan bir kişi olarak, bahsettiğimiz çalışma ilgimizi çekmiş, dolayısıyla tarafımızdan bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

Değerlendirme sonucunda vardığımız sonuçlar, bölüm bölüm açıklanmış ve ilgili bölümlere işlenmiştir.

Ancak, dikkatimizi özellikle çeken bazı hususlarda genel bir değerlendirme yapmayı da gerekli görmüş bulunuyoruz.

SUBİRDER’in taleplerine, DSİ’nin yaptığı değerlendirmelere bakıldığında, değerlendirdiğimiz belgenin; DSİ’nin SUBİRDER’in taleplerini dikkate almadığı ve taleplere tamamen kapalı olduğu kanaatini doğurmuştur. Bu durum, 5355 sayılı kanun kapsamında, mahalli idare olarak “idari ve mali özerkliğe” sahipken, resmi olmasa bile fiili olarak merkezi idarenin bir parçası olan DSİ’nin uzantısı haline getirilen sulama birliklerin bundan sonra yaşayacakları sürecin bir göstergesidir.

Burada, SUBİRDER’in taleplerine de değinmek yerinde olacaktır. Bazen, alacağınız şey, nasıl istediğinize bağlıdır. Diğer bir ifade ile öncelikle ne istediğinizi bilmeniz gerekir. İsteklerle karşılığının tutarlı ve ihtiyaca cevaz verecek durumda olması için, sağlam altyapılı ve kendi içerisinde tutarlı olması gerekir. Kanaatimize göre, SUBİRDER taleplerinde esastan uzaklaşmış, bir iki husus hariç tamamen değişse de değişmese de fark etmeyecek, esasa etkisi olmayacak hususlarda değişiklik talebinde bulunmuştur. Ne yazık ki, o talepler de karşılık bulmamıştır.

Özellikle, değerlendirmelerde, DSİ’nin bir çok isteğe karşılık, olumsuz değerlendirme yaptıktan sonra “isteyen birlikler Ana Statülerine ilave edebilir.” şeklinde cevaplar vererek, bizim tezimizi de doğrulamıştır. Yani, talepler değişse de değişmese de fark etmeyeceğinden, öylede yazsanız nasılsa sonuç değişmeyecek mealinde verilen cevaplar olarak tarafımızdan değerlendirilmiştir.

Özellikle üzerinde durulması gereken 44. madde ile ilgili talep olmaması ilginç görülmüştür. Kanaatimizce, Çerçeve Ana Statünün 6172 sayılı Kanuna aykırı, Kanunla verilen görev ve yetkilerin dışında hükümleri mevcuttur. Kanun koyucunun öngörmediği ve ancak kanuni düzenleme ile gerçekleştirilebilecek bazı hususlar, Çerçeve Ana Statüde yer bulmuştur.

Bunların başında, sulama alanı, sulanan alan kavramı gelmektedir. Yine, uygun hale gelme sürecinin seçimleri kapsayıp kapsamaması bir başka konudur. Bir diğer önemli konu, birlik müdürlerinin iş sözleşmelerinin sona erdirilebilmesi için Devlet Su İşleri Bölge Müdürlerinin görüşünün alınmasıdır. Yine önemli hususlardan biride, sulama birliklerinin tabi olacakları Kanunlar meselesidir. DSİ’nin aksine ilgili kurum ve kuruluşlar 6172 sayılı Kanun kapsamındaki birliklerin Kamu İhale Kanununa ve işçi alımında kamu kurumlarının tabi olduğu prosedüre tabi olduklarını belirtmelerine rağmen, bu konu hala çözümlenmemiştir.

Bundan sonraki sürecin gördüğümüz noksanlıklarını, eksikliklerini ve düzeltilmesinin uygun olacağını düşündüğümüz kısımlarını, açık sözlülükle ve bize has üslupla ifade etmeye devam edeceğiz.

Bilinmelidir ki, değerlendirmelerimiz kişisel değil, sadece gördüğümüz olaylardan çıkardığımız sonuçlarla ilgilidir.

Değerlendirme Cetvelini indiriniz.


İlgili Kanun:

Sulama Birlikleri Kanunu


Yorumlar