Ege Üniversitesi Bilim- Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi27.08.2020
  • KurumEge Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Ege Üniversitesi Bilim – Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları ile faaliyet alanlarını, yönetim organlarını, yönetim organlarının görevlerini ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Ege Üniversitesi Bilim – Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar