www.mevzuattakip.com.trEge Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği


Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bunların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.


URL: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.23857&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Ege%20%C3%9Cniversitesi%20%C3%96l%C3%A7me%20ve


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA