www.mevzuattakip.com.trElektronik Tebligat Yönetmeliği


Bu Yönetmelik; elektronik ortamda yapılacak tebligata ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligata ilişkin hususları kapsar.


URL: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.29033&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Elektronik%20Tebligat%20Yönetmeliği


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA