www.mevzuattakip.com.trEncümence Verilecek İdari Yaptırım Kararlarında Tekerrür İçin Dikkate Alınacak Süre


Bu görüş; 2559 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesi uyarınca uygulanacak idari yaptırım kararlarında “bir yıl” hükmünün tespitinde takvim yılı (1 Ocak – 31 Aralık) ya da son fiilin gerçekleştirildiği tarihten geriye doğru 1 yıldan (365 gün) hangisinin esas alınması gerektiği, tekrarlı idari para cezalarında artırımlı verilecek cezanın güncel ceza üst limitini (4.488 TL) aşıp aşamayacağı, aşması halinde bunun fiil ve ceza arasındaki orantılılık ilkesini ortadan kaldırıp kaldırmayacağı, encümen tarafından yaptırım uygulanırken mevzuata aykırı fiilin gerçekleştiği tarihteki ceza miktarı ya da encümen kararının alındığı tarihteki ceza miktarından hangisinin esas alınması gerektiği hususlarına ilişkindir.


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz yok!

Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA