www.mevzuattakip.com.trEnerji Kimlik Belgesi Uzmanlarının Eğitim ve Denetimlerine Dair Tebliğ


Bu Tebliğ; 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında; enerji kimlik belgesi düzenleyen uzmanlara ve eğiticilere verilecek olan eğitimler ile bunların denetimine dair usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılmıştır.


URL: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=36216&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA