Eskişehir Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi22.03.2020
  • KurumEskişehir Teknik Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Eskişehir Teknik Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde örgün ve/veya uzaktan öğretim yoluyla yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulüne, eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenleme amacıyla hazırlanmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar