www.mevzuattakip.com.trEsnaf ve Sanatkârlar Sicili Yönetmeliği


Bu Yönetmelik; esnaf ve sanatkârlar sicili kayıtlarının tam ve doğru tutulması ile esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerinin çalışma, denetim ve gözetimine yönelik usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; müdürlüklerin kurulmasına ve işleyişine, sicil kayıt ve defterlerinin elektronik ortamda tutulmasına, tescil işlemlerinin yerine getirilmesine, müdürlüklerin kararlarına karşı itiraz yollarına, müdürlük personeline ilişkin usul ve esaslar ile sicile ilişkin diğer hususları kapsar.


URL: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.31047&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Esnaf%20ve%20Sanatkârlar%20Sicili%20Yönetmeliği


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA