www.mevzuattakip.com.trFazla Çalışma Ücreti (01.01.2019 - 31.12.2019)


Fazla Çalışma Ücreti (01.01.2019 - 31.12.2019)


FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ (01.01.2019 - 31.12.2019)

Konusu

Tutarı (TL)

 

Fazla Çalışma Ücreti

 

Genel (her bir saat için)

2,13

Büyükşehir ve İl Belediye Bşk. ile birlikte çalışanlara aylık 90 saati aşmamak üzere çalıştıkları her bir saat için

2,25

Tatil günleri defin hizmetlerinde çalışan tabip, imam, gassal, şoför ve memurlara çalıştıkları her gün için (4.Dönem TS)

38,34

Zabıta-İtfaiye ile Kadrolu Koruma ve Güvenlik Personeline Ödenecek Azami Aylık Maktu Fazla Çalışma  Ücreti

Nüfusu 10.000’e kadar olan belediyelerde

284,50

Nüfusu 10.001’den 50.000’e kadar olan belediyelerde

305,00

Nüfusu 50.001’den 100.000’e kadar olan belediyelerde

337,50

Nüfusu 100.001’den 250.000’e kadar olan belediyelerde

381,00

Nüfusu 250.001’den 1.000.000’e kadar olan belediyelerde

454,50

Nüfusu 1.000.001’ den fazla belediyelerde

527,00

Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer Büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için

527,00

Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir belediye sınırları içerisindekiler için

701,00

Not: Aylık maktu fazla çalışma ücreti alanlara, her ne ad altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme yapılmaz.


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA