www.mevzuattakip.com.trFazla Ödenen Kira Parasının İstirdadına Yönelik İcra Takibine Yapılan İtirazın İptali


Özet: Taraflar davalıya ait taşınmazın davacı tarafından kiralanması konusunda anlaşmışlar, bunun karşılığında davacı icra takibine konu edilen ödemelerde bulunmuş, kiralanan için bekçi tayin ederek, taşınmazda bir takım tadilat ve dekorasyonlar yapmak amacıyla çalışmalara başlamış olup, taraflar arasında yazılı olmasa da bir kira ilişkisi kurulmuş ve kiralanan davacının tasarrufuna geçmiştir. Kiralananda imara aykırılık şeklinde bir takım hukuki ayıplar ortaya çıkmış ise de, bu durum taraflar arasında bir kira sözleşmesinin bulunduğu ve davacı tarafından yapılan ödemelerin kira parası olduğu olgusunu ortadan kaldırmayacağından ve imara aykırılıkların yargılama sırasında giderildiği anlaşıldığından, davacının baştan itibaren kira ilişkisinin kurulmadığı yönündeki iddiası geçerli olmayıp, icra takibi yapmasında ve itiraz üzerine bu davayı açmasında haklı olduğu söylenemez. Davacı, davanın açılmasına kendisi sebebiyet verdiğinden mahkemece, davalının yargılama giderleri ve vekalet ücreti ile sorumlu tutulması ve talep edilen kötü niyet tazminatı hakkında bir karar verilmemesi isabetsizdir.


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz yok!

Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA