Fenerbahçe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi16.08.2020
  • KurumFenerbahçe Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Fenerbahçe Üniversitesinde yürütülen ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile İngilizce hazırlık programına öğrenci kabul, kayıt, eğitim-öğretim, ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Fenerbahçe Üniversitesine bağlı tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının bünyesinde yürütülen diplomalı eğitim ve öğretim faaliyetine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar