www.mevzuattakip.com.trFiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik


Bu Yönetmelik; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda öngörülen fiili hizmet süresi zammı uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabi işyeri, işveren, kamu idareleri ve sigortalılar açısından fiili hizmet süresi zammı uygulamasına ilişkin usul ve esasları kapsar.


URL: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=12460&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA