www.mevzuattakip.com.trFırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği


Bu Yönetmelik; Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygulanacak öğrenci kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygulanacak öğrenci kabulüne, kayıt işlemlerine, eğitim-öğretime ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.


URL: https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.33999&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=F%C4%B1rat%20%C3%9Cniversitesi%20T%C4%B1p%20Fak%C3%BC


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA