Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi10.01.2021
  • KurumGalatasaray Üniversitesi

Bu Yönetmelik; Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde yürütülen kayıt, danışmanlık, geçişler, çift anadal, yandal, öğrenci değişim programları, eğitim-öğretim, sınavlar, başarı değerlendirme sistemi, kayıt silme ve diplomalara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar