www.mevzuattakip.com.trGeçici Teminatın Hangi Durumda İade Edileceği


İdare teklif edilen miktarın %3 ‘den az olmamak şartıyla geçici teminat alır. İstekliler tarafından bu orandan fazla da yatırılabilir. Fakat başvuru sahibinin ihale tarihi itibari ile kesinleşmiş vergi borcu bulunduğuna dair yapılan tespit uyarınca geçici teminatının gelir kaydedilmesi gerekmekle birlikte, bunun tamamının gelir kaydedilmesinin yerinde olmadığına ilişkin karardır.


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz yok!

Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA