Gelir Vergisi Stopaj Oranları (01.01.2019-31.12.2019)

  • Mevzuat Tarihi03.02.2019
  • KurumMİARGEM

Gelir Vergisi Stopaj Oranları (01.01.2019-31.12.2019)

GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI (01.01.2019-31.12.2019)

Stopajın Konusu

Oranı

Serbest meslek işleri dolayısı ile bu işleri yapanlara yapılan ödemelerden GVK md.18 kapsamında sayılan müellif, mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekar ve mucitlere yapılan ödemelerden

17%

Serbest Meslek Ödemelerinden (diğerlerinden)

20%

Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Ödenen İstihkak Bedelleri Üzerinden

3%

Kira Ödemelerinden

20%

Vakıf ve Derneklere Ait Gayrimenkullerin Kiralanması

20%

Kooperatiflere Ait Gayrimenkullerin Kiralanması

20%

Harcama Pusulası Karşılığı Yapılan Ödemelerden

Mal Alımları

5%

Hizmet Alımları

10%


Yorumlar