www.mevzuattakip.com.trHakediş Ödemeleri Sırasında İşverenlerin Muaccel Borçlarının Olup Olmadığının İdarelerce Sorgulanması


Bu Genelge, işverenlerin ve varsa alt işverenlerinin yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunup bulunmadığının elektronik ortamda sorgulanmasına imkan sağlayacak çalışmaların devam ettiği, bahse konu çalışmaların tamamlanmasının ardından idarelerce yapılacak olan yetki başvurusunun usul ve esasları ile idarelerin sorumluluklarına ilişkindir.


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz yok!

Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA