www.mevzuattakip.com.trHakkari Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği


Bu Yönetmelik; Hakkari Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Hakkari Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim enstitüsünde yürütülen tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretim ile sınavlara ilişkin usul ve esasları kapsar.


URL: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=38341&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA