www.mevzuattakip.com.trİdarenin Eyleminden Kaynaklanan Zararın Dava Açılırken Tam Olarak Bilinmemesi Durumunda, Yürütülecek Yasal Faizin Başlangıcında Hangi Tarihin Esas Alınacağı


Bu karar, “Tam Yargı Davalarına konu olan idari bir eylemden kaynaklanan zararın, dava açılırken tam olarak bilinmemesi durumunda yürütülecek yasal faizin başlangıcı olarak mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesi veya ıslah dilekçesinin verildiği tarih mi yoksa davalı idareye ilk başvuru tarihinin mi esas alınacağı” hakkındadır.


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz yok!

Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA