Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi09.08.2020
  • KurumIğdır Üniversitesi

Bu Yönetmelik, Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esas ve usulleri düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Iğdır Üniversitesinde yürütülen tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve bütünleştirilmiş doktora programları, sanatta yeterlik programları ile bunların gerektirdiği eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine yönelik hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar