www.mevzuattakip.com.trİhaleye Katılan İsteklinin Sunmuş Olduğu Belgelerin Standartlara Uygunluğu


Bu Karar; Teknik Şartname’ye verilen cevaplarda ilgili kataloglara atıf yapıldığı ve model bilgisi verilmediği, ayrıca sunulan katalog veya broşürlerin birden fazla modellerden oluştuğu ve araç gereçlerin teknik kriterleri ile ekipmanlarına ilişkin hangi modellerinin teklif edildiğinin anlaşılmadığından itirazın Kamu İhale Kurulu tarafından reddine ilişkin kararıdır.


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz yok!

Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA