İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi09.12.2003
  • KurumÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Bu Yönetmelik; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için alınacak önlemleri belirler ve bu amaçla; Mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılması, İş sağlığı ve güvenliği konusunda işçi ve temsilcilerinin eğitimi, bilgilendirilmesi, görüşlerinin alınması ve dengeli katılımlarının sağlanması, Yaş, cinsiyet ve özel durumları sebebi ile özel olarak korunması gereken kişilerin çalışma şartları ile ilgili genel prensipler ve diğer hususlar bu Yönetmelikte düzenlenmiştir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

İş Kanunu (4857)


Yorumlar