İstanbul Arel Üniversitesi Ana Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi31.08.2020
  • Kurumİstanbul Arel Üniversitesi

Bu yönetmelik; İstanbul Arel Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, denetimi ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, İstanbul Arel Üniversitesinin yönetimine, idari ve akademik organların görev ve yetkilerine, öğretim elemanlarının çalışma koşullarına, görevlerine ve mali konulardaki iş ve işlemlere ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar