İstanbul Arel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi17.10.2018
  • Kurumİstanbul Arel Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İstanbul Arel Üniversitesi lisans ve önlisans diploma programlarında yürütülen kayıt-kabul, eğitim-öğretim, başarının ölçülmesi, sınavlar, kayıt dondurma, ilişik kesme ve mezuniyette uyulacak esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, İstanbul Arel Üniversitesi lisans ve önlisans diploma programlarında yürütülen kayıt-kabul, eğitim-öğretim, başarının ölçülmesi, sınavlar, ilişik kesme, kayıt dondurma ve mezuniyete ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar