İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi10.01.2021
  • Kurumİstanbul Atlas Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde uygulanan eğitim-öğretim, sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları belirlemek amacıyla çıkarılmış olup, İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde; öğrenci kabulü ve kayıt, devam işlemleri, eğitim-öğretim, sınav, başarı değerlendirmeleri, diploma, kayıt dondurma ve kayıt sildirme işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar