İstanbul Atlas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi10.01.2021
  • Kurumİstanbul Atlas Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İstanbul Atlas Üniversitesinde yürütülen ön lisans ve lisans düzeyindeki her türlü eğitim ve öğretim ile sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, İstanbul Atlas Üniversitesinde yürütülen ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabul, kayıt işlemleriyle ön lisans ve lisans düzeyindeki her türlü eğitim ve öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar