İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi25.03.2019
  • Kurumİstanbul Ayvansaray Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İstanbul Ayvansaray Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup, İstanbul Ayvansaray Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlardaki eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar