İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi23.02.2014
  • Kurumİstanbul Bilgi Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İstanbul Bilgi Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretimle ilgili esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış olup, yüksek lisans düzeyinde uzaktan öğretim programları da dahil olmak üzere tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretim ile lisansüstü eğitim ve öğretim programları dahilinde düzenlenen sertifika programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar