İstanbul Bilgi Üniversitesi Yüksek Enerji Fiziği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi10.12.2018
  • Kurumİstanbul Bilgi Üniversitesi

Bu Yönetmelik, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yüksek Enerji Fiziği Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; İstanbul Bilgi Üniversitesi Yüksek Enerji Fiziği Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar