İstanbul Gelişim Üniversitesi Ana Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi22.11.2020
  • Kurumİstanbul Gelişim Üniversitesi

Bu Yönetmelik; İstanbul Gelişim Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve bu organların görevleri ile mali konulara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, İstanbul Gelişim Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve bu organların görevleri ile mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yükseköğretim Kanunu


Yorumlar