www.mevzuattakip.com.trİstanbul, Kayseri, Bursa Kapalı Çarşılarının Onarımı ve İmarı Hakkında Kanun


Bu Kanun; İstanbul, Kayseri ve Bursa'da bulunan tarihi kapalı çarşıların mimari ve inşan karakteri göz önünde tutulmak suretiyle onarım ve imarını Bayındırlık Bakanlığı yapmasına ilişkindir.


URL: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2082.pdf


Telefon: +90 (312) 473 84 23
E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvari Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA